Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Kinderen krijgen in Oeganda en Nederland: 6 verschillen

Een roze wolk, een babykamer en een ziekenhuis vol medische hoogstandjes: in Nederland is een kind krijgen een gelukkige gebeurtenis. In Oeganda ook, maar daar moeten veel vrouwen het doen zonder goede medische hulp of schoon water. We zetten zes verschillen op een rijtje.

1. Leeftijd waarop moeders hun eerste kind krijgen

 • In Nederland zijn de meeste aanstaande moeders ouder dan 20.
 • In Oeganda is een kwart van de moeders jonger dan 18 als ze hun eerste kindje krijgen. Meisjes moeten daardoor vaak stoppen met school.

2. Gemiddeld aantal kinderen

 • In Nederland krijgen moeders gemiddeld 2 kinderen.
 • In Oeganda zijn dat er 6. Dat is gemiddeld 2 kinderen meer dan ze eigenlijk zouden willen krijgen. Veel jongeren hebben weinig tot geen seksuele voorlichting gehad.

3. De kans dat je als moeder overlijdt

 • In Nederland sterven 6 op 100.000 moeders tijdens de zwangerschap of in het kraambed.
 • In Oeganda zijn dat 360 op de 100.000 moeders. Het risico op ziektes en complicaties door de zwangerschap is veel groter in Oeganda dan in Nederland.

4. De kans dat je kindje het niet redt

 • In Nederland wordt 0.4% van de kinderen niet ouder dan 5 jaar. Aangeboren afwijkingen zijn hier doodsoorzaak nummer 1.
 • In Oeganda haalt 6,6% de leeftijd van 5 jaar niet. Luchtweginfecties, malaria, te vroeg geboren zijn, te weinig zuurstof bij de geboorte, diarree (door vervuild water) en HIV/aids zijn de meest voorkomende doodsoorzaken van Oegandese baby’s.

Er is overigens wel goed nieuws te melden: de kindersterfte in Oeganda is tussen 1990 en 2013 met meer dan 60% afgenomen!

5. Toegang tot goede medische zorg

 • In Nederland wordt 98% van de bevallingen begeleid door een getrainde verloskundige.
 • In Oeganda is dat slechts 50%. De klinieken hebben vaak een gebrek aan goed opgeleid personeel. De zorg in overheidsklinieken is er gratis, maar vaak van slechte kwaliteit. Als je betere zorg wilt, moet je naar een privékliniek en de meeste Oegandezen kunnen dat niet betalen. In Oeganda heeft maar 2% van de mensen een zorgverzekering.

6. Begeleiding voor en na de bevalling

 • In Nederland gaan de meeste vrouwen voor de bevalling meer dan vier keer naar controles, krijgen ze advies en echo’s en als er complicaties optreden staan ze onder nauw toezicht van de gynaecoloog.
 • In Oeganda gaat iets minder dan de helft van de Oegandese vrouwen voor de bevalling vier keer naar de kliniek voor een check-up.

In Oeganda is een goede begeleiding niet vanzelfsprekend. Ook na de zwangerschap is er minder begeleiding. Een kraamhulp voor tachtig uur, betaald uit je basisverzekering, zoals in Nederland, kennen ze niet in Oeganda.

Wat doet Cordaid Memisa?

Cordaid Memisa zorgt ervoor dat zoveel mogelijk vrouwen toegang hebben tot seksuele voorlichting en goede begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de eerste levensjaren van hun baby. We trainen bijvoorbeeld verloskundigen in veel landen, waaronder Oeganda. We ondersteunen ook organisaties die voorlichting geven aan zowel vrouwen als mannen. Jongeren vragen daarbij om een gerichte aanpak, omdat ze het vaak moeilijk vinden om privézaken te bespreken of hulp te vragen als ze die nodig hebben.

rbf_oeganda

Cordaid Memisa heeft een slimme manier ontwikkeld om verbeteringen in de zorg te financieren. De ziekenhuisstaf bepaalt wat er moet gebeuren en voert vervolgens de verbetering door. Pas als er goede resultaten worden behaald, wordt zo’n verbetering door Cordaid Memisa betaald. Dit werkt als een soort beloningssysteem. Hoe beter de resultaten zijn, hoe meer geld het ziekenhuis krijgt.

En dat zorgt ervoor dat er steeds meer moeders en kinderen gezond en blij het ziekenhuis verlaten. Net als in Nederland!