Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Voorwaarden voor belastingaftrek van gewone giften

U kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een akte) alleen aftrekken als:

  • Uw giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
  • Het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag.
  • Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60,-.
  • Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van u en uw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
  • Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de Belastingdienst.