Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
De Historie van Cordaid Memisa

De historie

Cordaid Memisa is van oorsprong een katholieke organisatie; opgericht in 1925 met als doel Nederlandse missionarissen in Afrika te ondersteunen. Drie Rotterdamse artsen en een kapelaan trokken zich het lot aan van missionarissen en richtten een organisatie op onder de naam Nederlandsch Medisch Missie Comite.

Zorg voor gezondheid

De organisatie gaf cursussen en medische bijstand aan de missionarissen die naar Afrika vertrokken. In eerste instantie richtte de activiteiten zich op de gezondheid van de missionarissen. Al snel kregen zij echter ook oog voor de mensen om hen heen en bekommerden zij zich ook om hun gezondheid.

Structurele medische zorg

In de jaren tachtig kwam een eind aan de traditionele activiteiten voor missionarissen en kwam de nadruk te liggen op medische zorg in ontwikkelingslanden, zoals basisgezondheidszorg in ziekenhuizen en voorlichting over malaria, tuberculose, aids, moeder- en kinderzorg en hygiëne.

Tropenartsen

In 1984 fuseerde de Missie Actie met de artsen-uitzendorganisatie Medicus Mundi en gingen samen door onder de naam Memisa. Vanaf die tijd werden jaarlijks vele Nederlandse artsen en paramedisch personeel uitgezonden.

Cordaid

Vanaf eind jaren negentig namen deze uitzendingen af en stond kennisoverdracht aan lokaal opgeleide mensen centraal. Eind 1999 fuseerde Memisa met twee andere Nederlandse katholieke ontwikkelingsorganisaties (Mensen in Nood en Bilance/Vastenaktie) onder de naam Cordaid.

Gezondheid samen delen

Hoewel het werk en de werkgebieden in de loop van de jaren zijn veranderd, is de basisgedachte centraal blijven staan: iedereen heeft recht op goede gezondheid. En Cordaid Memisa steunt bij voorkeur de allerarmsten in de meest fragiele gebieden ter wereld: zij zijn het die onze steun het allerhardst nodig hebben.